Happy Smile

Dr. Vandenbempt A.M.

Huisarts

Aangenomen geneesheer militairen

Aangenomen geneesheer politie

Welkom op de website van Dr Anne Marie Vandenbempt

Vraag gerust aan uw huisarts om tijdens uw volgende raadpleging voor u een Globaal Medisch Dossier (GMD) te openen.

Het GMD bevat al uw medische gegevens (operaties, chronische ziekten, chronische medicaties, lopende behandelingen…).
Het maakt een betere individuele begeleiding en een beter overleg tussen de artsen mogelijk.
Het openen van dit GMD wordt volledig terugbetaald door uw mutualiteit.
Daarenboven geniet u op deze manier van een verhoogde terugbetaling (tot 30%) bij iedere raadpleging of huisbezoek.

Als u tussen 45 en 75 jaar bent, kan uw GMD aangevuld worden met de GMD-plus preventiemodule.
Dit betekent dat uw huisarts 1 keer per jaar met u, op basis van een checklist, overloopt welke preventieve gezondheidsmaatregelen voor u nuttig kunnen zijn.

Deze module maakt deel uit van het GMD en wordt eveneens volledig terugbetaald door uw mutualiteit.
Vraag hierover gerust meer info tijdens uw volgende raadpleging

Vrije raadpleging

Elke voormiddag tussen
     9u en 10u30 min.

Op maandag en vrijdagavond
     van 18u tot 20 u.

Een afspraak maken

Dinsdag,woensdag en donderdagavond
Hier boeken

Zaterdag
     tussen 9u30min en 11u.

Huisbezoek

Een huisbezoek aanvragen steeds telefonisch liefst voor 11u

Telefonisch

016/40.09.76

Telefonisch kwartiertje ( resultaten , kort advies) : elke dag om 19u